Niedziela (01.10.2023) 26 Niedziela zwykła
1. Dzisiaj 26 niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. Dzisiaj rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, w kościele parafialnym codziennie pół godziny przed Mszą Świętą a w niedzielę o 12:30.
3. W czwartek na godz. 16:30 zapraszam dzieci przygotowujące się do 1 Komunii św. na modlitwę różańcową, po modlitwie spotkanie z rodzicami.
4. W czwartek po Mszy św. spotkanie ze słowem Bożym.
5. W tym tygodniu 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca, odwiedziny chorych w piątek od godz. 9:30.
6. Przypominam, że w każdy piątek o godz. 17:15 adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.
7. W przyszłą sobotę Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca i Apostolatu Maryjnego do Rokitna – wyjazd o godz. 9:00.
8. 7 października uroczystość parafialna Matki Bożej Różańcowej, Patronki Parafii. Msza Św. wraz z procesją Eucharystyczną o godz. 18.00. Zapraszam wszystkich parafian, dzieci przygotowujące się do 1 Komunii św. z rodzicami, młodzież klasy 7 i 8 oraz szkoły średniej przygotowującej się do bierzmowania, poświęcimy krzyże młodzieży przystępującej w tym miesiącu do sakramentu. Zachęcam dziewczynki do sypania kwiatków na procesji.
9. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
10. Intencje modlitewne Róż Różańcowych na miesiąc październik:
1) Za SYNOD – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu – ku peryferiom świata.
2) O jedność we wspólnocie Róż Żywego Różańca a także za członkinie żyjące Róż Różańcowych.

Niedziela (01.10.2023) 26 Niedziela zwykła
8:30 + Rafał Górski w 1 rocz. śm.
13:00 intencja Róży Różańcowej
JARNATÓW
10:15 za członkinie Róż Żywego Różańca
MIECHÓW
:0011:15 + Ryszard Szkwarek, + jego rodzice i rodzeństwo

Wtorek (03.10.2023)

18:00 + Tadeusz Kamola w 2 rocz. śm. i + zmarli z rodziny Kamola i Wierzbickich

Środa (04.10.2023) Św. Franciszka z Asyżu

18:00 + w intencji rodziny Kowalik: Bronisława, Irena, Urszula i Krzysztof

Czwartek (05.10.2023) Św. Faustyny Kowalskiej

18:00 + Kazimierz w 3 rocz. śm., + za rodziców, siostry i szwagra

Piątek (06.10.2023)

18:00 + mąż Michał Bałunda i zmarłych rodziców: Maria i Stanisław Blińkowscy, + rodzeństwo: siostry Janina i Ewa, + bracia: Stanisław i Walerian

Sobota (07.10.2023) Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - odpust parafialny

14:30 ślub Pauliny i Michała
16:00 ślub Anny i Michała
18:00 w intencji wszystkich parafian

Niedziela (08.10.2023) 27 Niedziela zwykła
8:30 + Stefan Duszczak i + zmarli z rodziny Duszczak
13:00 +Antonina i Wawrzyniec Stróżyńscy w kolejne rocz. śm.
JARNATÓW
10:15 + Wiesława Lipińska w 2 rocz. śm.
MIECHÓW
11:15 + Teresa i Henryk Furmanek i ich rodziców w kolejne rocz. śm.

 

 

 


Niedziela (24.09.2023) 25 Niedziela zwykła
1. Dzisiaj 25 niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. Dzisiaj zbiórka do puszek na remont naszej świątyni. Ostatnia zbiórka w miesiącu sierpniu – 1025 zł.
3. W piątek Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
4. Przypominam, że w każdy piątek o godz. 17:15 adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.
5. W przyszłą niedzielę w parafii i kościołach filialnych rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. W Lubniewicach w dni powszednie pół godz. przed Mszą św., w niedzielę o 12:30.
6. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i próba w sobotę po Mszy św. oraz złożenie wszystkich dokumentów do przyjęcia sakramentu.
7. Zapowiedzi przedślubne:
Paulina Armata i Michał Grzegorz Szymański – zapowiedź 3
Anna Maria Makaś i Michał Jan Szczepańczyk – zapowiedź 3

Niedziela (24.09.2023) 25 Niedziela zwykła
8:30 + Zdzisław Jackiewicz w 30 rocz. śm.
13:00 + z rodziny Kościukiewiczów: Józef, Antoni, Janina, Zbigniew oraz + Maria Jaszczyk
JARNATÓW
10:15 (chrzest Ateny)
MIECHÓW
11:15 + rodzice: Kazimiera i Dominik oraz za + rodzeństwo

Środa (27.09.2023) Św. Wincentego a Paulo

18:00 + Stanisław Mencweld w 15 rocz. śm.

Czwartek (28.09.2023) Św. Wacława

18:00 + Wanda i Henryk Wałachowscy i rodzice z obydwu stron

Piątek (29.09.2023) Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

18:00 + Antonina i Wawrzyniec Stróżyńscy w kolejne rocz. śm.

Sobota (30.09.2023) Św. Hieronima

18:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo w 80 rocz. urodzin Pani Marianny Jakubowskiej – intencja od męża, dzieci, wnuków i prawnuków

Niedziela (01.10.2023) 26 Niedziela zwykła
8:30 + Rafał Górski w 1 rocz. śm.
13:00 intencja Róży Różańcowej
JARNATÓW
10:15 rezerwacja
MIECHÓW
11:15 + Ryszard Szkwarek, + jego rodzice i rodzeństwo

 

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 21.09.2023


                       VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach. W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

1. Uczestnictwo w wyborach
Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”1 .

2. Znaczenie dobra wspólnego
Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość2 . Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”3. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

3. Wartości nienegocjowalne
W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy4 . W konsekwencji katolicy:
a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”5;
b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia6;
c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci7;
d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”8;
e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”9;
f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”10 .

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”11.

4. Uznanie demokratycznych wyborów
O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”12. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

5. Modlitwa za Ojczyznę
Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
______________________________
1 Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.
2 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.
3 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.
4 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
5 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.
6 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
7 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
8 Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.
9 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.
10 Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.
11 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
12 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

 

 

 


Niedziela (17.09.2023) 24 Niedziela zwykła
1. Dzisiaj 24 niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. Dzisiejszej niedzieli przypada rocznica agresji sowieckiej na Polskę – Dzień Sibiraka – Modlimy się za wszystkich pomordowanych przez okupanta sowieckiego.
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na KUL i IFT w Zielonej Górze.
4. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na remont naszej świątyni. Ostatnia zbiórka w miesiącu sierpniu – 1025 zł.
5. Przypominam, że w każdy piątek o godz. 17:15 adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.
6. Jutro św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.
7. W czwartek Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
8. Zapowiedzi przedślubne:
Paulina Armata i Michał Grzegorz Szymański – zapowiedź 2
Anna Maria Makaś i Michał Jan Szczepańczyk – zapowiedź 2

Niedziela (17.09.2023) 24 Niedziela zwykła
8:30 + dziadkowie: Jan, Agata, Katarzyna, Anna i Andrzej
13:00 + Janusz Pasek i innych naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, którzy odeszli już do domu Ojca
JARNATÓW
10:15 rezerwacja
MIECHÓW
11:15 + Maria, Kazimierz i Zbigniew Górscy

Poniedziałek (18.09.2023) Św. Stanisława Kostki

18:00 + Marzanna Owczarczak od uczestników pogrzebu

Wtorek (19.09.2023)

9:00 + z rodzin Koper i Rząsa

Środa (20.09.2023) Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
JARNATÓW
17:00 + Gwidon Śliwiński od uczestników pogrzebu
LUBNIEWICE
18:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP i łaskę zdrowia dla Justyny, Adama, Tomka i Adriana

Czwartek (21.09.2023) Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

18:00 o Boże błogosławieństwo dla rodzin: Janusów, Mizerskich i Żelechowskich

Piątek (22.09.2023)

18:00 rezerwacja

Sobota (23.09.2023) Św. Pio z Pietrelciny


18:00 + Zygmunt Jaehn w 2 rocz. śm., + Stanisława, Marcin, Helga Godfryd i Stefan

Niedziela (24.09.2023) 25 Niedziela zwykła
8:30 + Zdzisław Jackiewicz w 30 rocz. śm.
13:00 + z rodziny Kościukiewiczów: Józef, Antoni, Janina, Zbigniew oraz + Maria Jaszczyk
JARNATÓW
10:15 rezerwacja (chrzest Ateny)
MIECHÓW
11:15 + rodzice: Kazimiera i Dominik oraz za + rodzeństwo


Niedziela (10.09.2023) 23 Niedziela zwykła
1. Dzisiaj 23 niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. W czwartek Podwyższenie Krzyża Świętego – Odpust dla wspólnoty Kościoła w Lubniewicach.
3. 17 września, III niedziela września – zbiórka do puszek na KUL i IFT w Zielonej Górze.
4. W środę po Mszy św. procesja Fatimska.
5. Przypominam, że w każdy piątek o godz. 17:15 adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.
6. W czwartek po Mszy św. spotkanie ze Słowem Bożym.
7. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wesprzyj z nami kościoły na wschodzie, gdzie mieszkają nasi rodacy. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Pro Missjo i Green Office Ecologic zbiera każdy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD, m.in. komputery, monitory, drukarki, pralki, lodówki, radia, telefony, baterie, odkurzacze, kable, akumulatory itp. w dniach: 12 września od godz. 15:00 do godz. 20:00 i 13 września od godz. 9:00 maksymalnie do godz. 14:00. Zbiórka na podwórku plebanii, ul. Osadników Wojskowych 11.
8. Zapowiedzi przedślubne:
Paulina Armata i Michał Grzegorz Szymański – zapowiedź 1
Anna Maria Makaś i Michał Jan Szczepańczyk – zapowiedź 1

Niedziela (10.09.2023) 23 Niedziela zwykła
8:30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marysi, Małgosi i ich rodziców
13:00 + Maria Morzyk w 2 rocz. śm. i zmarli z rodzin Kozdrowickich
JARNATÓW
10:15 + Helena w 10 rocz. śm., + Ks. Jan w 10 rocz. śm. i + Tadeusz w kolejną rocz. śm. i zmarli z rodziny Dec
MIECHÓW
11:15 + Maria i Kazimierz Kozakiewicz, ich + rodzice i dziadkowie

Środa (13.09.2023) Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

18:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dawida

Czwartek (14.09.2023) Podwyższenie Krzyża Świętego

18:00 + Edward, Anna i Szczepan Zalewscy

Piątek (15.09.2023) Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

18:00 + Eugenia i Leon Dodzian

Sobota (16.09.2023) Św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
JARNATÓW
17:00 + Krystyna Pietrzak
LUBNIEWICE
18:00 + Wiesława Kaczmarczyk

Niedziela (17.09.2023) 24 Niedziela zwykła
8:30 + dziadkowie: Jan, Agata, Katarzyna, Anna i Andrzej
13:00 + Janusz Pasek i innych naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, którzy odeszli już do domu Ojca
JARNATÓW
10:15 rezerwacja
MIECHÓW
11:15 + Maria, Kazimierz i Zbigniew Górscy


Niedziela (03.09.2023) 22 Niedziela zwykła
1. Dzisiaj 22 niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek o godz. 8:00, zapraszam dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Będziemy prosić Boga o błogosławieństwo dla dzieci. Od godz. 7:15 spowiedź dla dzieci.
3. Dodatkowa spowiedź dla dzieci ze szkoły podstawowej na początek roku szkolnego w piątek od godz. 17:00 do Mszy św.
4. Spowiedź dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w sobotę od godz. 17:00 do Mszy św., Msza św. o godz. 18:00 z udziałem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Spotkanie z ustaleniem daty i listy.
5. W piątek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.
6. W sobotę Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim.
7. Pielgrzymka Mężczyzn do Kolebki Chrześcijaństwa i Polskości odbędzie się w sobotę 9 września br. w Międzyrzeczu. Hasło pielgrzymki: „Naszą przyszłość budujemy na chrześcijańskim dziedzictwie”. - zapisy u księdza proboszcza i pana Piotra Pelczarskiego. Wyjazd z Lubniewic z pod plebanii o godz. 8:30.
8. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wesprzyj z nami kościoły na wschodzie, gdzie mieszkają nasi rodacy. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Pro Missjo i Green Office Ecologic zbiera każdy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD, m.in. komputery, monitory, drukarki, pralki, lodówki, radia, telefony, baterie, odkurzacze, kable, akumulatory itp. w dniach: 12 września od godz. 15:00 do godz. 20:00 i 13 września od godz. 9:00 maksymalnie do godz. 14:00. Zbiórka na podwórku plebanii, ul. Osadników Wojskowych 11.

Niedziela (03.09.2023) 22 Niedziela zwykła
8:30 + Teresa Krzysiek w 4 rocz. śm.
13:00 intencja Róży Różancowej
JARNATÓW
10:15 + Marek Chruślak w 6 rocz. śm, + Justyna Chruślak w 5 rocz. śm., + Krystyna Śliwińska w 4 rocz. śm.
MIECHÓW
11:15 rezerwacja

Poniedziałek (04.09.2023)
8:00 w intencji dzieci rozpoczynających rok szkolny, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18:00 o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Gabrieli, Mateusza i Łucji

Wtorek (05.09.2023)

18:00 + Helga Otrząsek i zmarli z rodziny Otrząsek i Malinowskich oraz + Janina i Zenon Waldon

Środa (06.09.2023)

18:00 + Andrzej Tomiak w 9 rocz. śm. i + rodzice Maria i Stanisław Bil

Czwartek (07.09.2023)
18:00 + Rafał Bączkowski – intencja od Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach

Piątek (08.09.2023) Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
18:00 + Adam Kocel od uczestników pogrzebu

Sobota (09.09.2023) Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim
18:00 + Urszula Hojka-Krycka

Niedziela (10.09.2023) 23 Niedziela zwykła
8:30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marysi, Małgosi i ich rodziców
13:00 + Maria Morzyk w 2 rocz. śm. i zmarli z rodzin Kozdrowickich
JARNATÓW
10:15 + Helena w 10 rocz. śm., + Ks. Jan w 10 rocz. śm. i + Tadeusz w kolejną rocz. śm. i zmarli z rodziny Dec
MIECHÓW
11:15 + Maria i Kazimierz Kozakiewicz, ich + rodzice i dziadkowie


Pomoc & Wsparcie