Niedziela, Październik 6, 2019, 19:52

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA (6.10.2019)

1.Dziś zmiana tajemnic różańcowych na Mszy Św. o g. 13.00.
2.Wczoraj nasze Parafianki modlące cię na różańcu uczestniczyły w Diecezjalnej
Pielgrzymce RŻR w Rokitnie.
3.W liturgii kościoła wspominamy: Poniedziałek – NMP Różańcowej.
4.W przyszłą niedzielę Nabożeństwo Fatimskie o godz. 18.00
5.Nabożeństwa różańcowe - przed Mszą Św.: w tygodniu 17.30, we wtorek 8.30, wyjątkowo w piątek i niedzielę po Mszy Św. W środę różaniec z udziałem dzieci o 17.30.
6.Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. 8 w czwartek 17.00.
7.Za tydzień Dzień Papieski – zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
8.Wypominki – zbliża się szczególny czas modlitwy za zmarłych w Kościele.
9.Bóg zapłać za ofiary składane na tace, kwiaty, wystrój kościoła.
10.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Są do nabycia kalendarze na przyszły rok 2020 jedno i wielostronicowe (2 i 5 zł.)
11.Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek 18.30-19.00, wtorek 9.30-10.00.
12.W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zabrał głos abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Napisał między innymi, że "z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. [...] W zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. [...] Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego. [...] Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania".
W odpowiedzi na tę zachętę w najbliższy piątek 11 października w naszym kościele parafialnym będziemy się wspólnie modlić w intencji Ojczyzny. Nasza modlitwa będzie miała następujący przebieg: 18.00 Msza Św. z modlitwą w intencji Ojczyzny, 18.40 Adoracja NS, Nabożeństwo Różańcowe zakończone Apelem Jasnogórskim.
13.Rekolekcje biblijne pod hasłem "Spotkanie Jezusa ze św. Piotrem" odbędą się w parafii p.w. św. Klemensa w Głogowie w dniach 11-12 października (piątek-sobota). W programie m.in. konferencje biblijne, praca w grupach z Pismem św., indywidualne rozważanie słowa Bożego, wspólne posiłki.
Zapisy i szczegółowe informacje na stronie www.ubiblijnieni.pl
14.Seminarium w Paradyżu zaprasza wszystkich diecezjan na dzień 12 października do udziału w Akatyście ku czci Matki Bożej. Plan spotkania modlitewnego:17.00 – Różaniec, 18.00 - Msza św., 20.00 Akatyst ku czci Matki Bożej
15.Wszystkim parafianom i gościom życzę pogodnego tygodnia.

INTENCJE RÓŻAŃCOWE
O ducha dialogu i pojednania na Bliskim Wschodzie,
wśród różnych wspólnot religijnych.

INTENCJE MSZALNE


XXVII Niedziela Zwykła (6.10.2019)
LUBNIEWICE godz. 9.00 +Jan, Agata, Anna, Andrzej, Katarzyna
godz. 13.00 +Zenon Kowalski 4r. i za jego rodziców Mariannę i Bolesława
godz. 13.00 int. Róży św. Teresy
JARNATÓW 10.30 int. RŻR
MIECHÓW 11.30 +Olga Sienkiewicz, dziadkowie: Katarzyna i Bazyli Wysoccy o wieczne zbawienie – syn Zbigniew z rodziną

Poniedziałek (7.10.2019)
18.00 Za +Męża, i zm. Rodziców

Wtorek (8.10.2019)
godz. 9.00 Za Parafian

Środa (9.10.2019)
JARNATÓW 16.30 +Zofia i Ludwik Komar – w kol. rocz śm.

LUBNIEWICE godz. 18.00

Czwartek (10.10.2019)
godz. 18.00

Piątek (11.10.2019)
godz. 18.00 Za Ojczyznę

Sobota (12.10.2019)
godz. 18.00 +Bolesław, za +Rodziców, Braci rodz. Niewiadomskich i Ziemniewicz

XXVIII Niedziela Zwykła – Nabożeństwo Fatimskie (13.10.2019)
LUBNIEWICE godz. 9.00 +Stefan Duszczak 17r. i zm. z Rodziny
godz. 13.00 +Michał, Mariusz z Rodz. Smalec – w kol. rocz. śm.
Nabożeństwo Fatimskie 18.00 +Piotr Owczarczak 17r. śm.

JARNATÓW 10.30 +Anna, Aleksander, Stefan Zych – w kol. rocz. śm.
MIECHÓW 11.30+Anna i Franciszek Dworzak, Maria i Michał Maruszczak

 


http://www.robit.com.plCopyright ©2018 robit.com.pl, All Rights Reserved.
Pomoc & Wsparcie