Sobota, Listopad 6, 2021, 16:48

(07.11.2021) XXXII Niedziela Zwykła

1.         Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu.

2.         Wypominki – w poniedziałek 08.11.2021 o 17:30 ostatnie nabożeństwo wypominkowe.

3.         Odpusty za zmarłych – Stolica Apostolska, podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, rozszerza możliwość ofiarowania odpustów za zmarłych w miesiącu listopadzie. Tradycyjnie odpusty te związane są z nawiedzeniem kościoła i modlitwą za zmarłych w Dniu Zadusznym (2 listopada), a także z nawiedzeniem cmentarza i modlitwą za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada. W tym roku, Penitencjaria Apostolska rozszerzyła możliwość uzyskania tychże odpustów. Odpust przypisany na dzień 2 listopada można uzyskać w innym, dowolnie wybranym przez wiernych dniu tego miesiąca. Natomiast odpusty przewidziane normalnie na dni od 1 do 8 listopada wierni mogą dowolnie rozłożyć na inne 8 dni (nawet oddzielone od siebie) aż do końca miesiąca. Z kolei osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli w duchowej łączności z wiernymi nawiedzającymi kościoły i cmentarze odmówią przed obrazem Jezusa lub Maryi modlitwę za zmarłych, odrzucając przy tym wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

4.      Za tydzień zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie.

5.      W czwartek Narodowe Święto Niepodległości, modlimy się za Ojczyznę na uroczystej mszy św. o godz 18:00.

6.      W sobotę święto Pierwszych Męczenników Polski, patronów diecezji – odpust w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.

7.      W piątek 12 listopada 2021 zgodnie z uprawnieniem udzielam dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych.

8.      W piątek o 18:30 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

9.      Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. Zapraszam na mszę św. za Ojczyznę w czwartek na godz. 18:00.

 

(07.11.2021) XXXII Niedziela Zwykła

LUBNIEWICE

8.30 +Mirosław Zacharewicz i zmarłych z rodziny Grzybowskich i Jankowskich od Grażyny i Leszka

13.00 Intencja Róży Różańcowej – modlimy się o błogodsławieństwo Boże dla członkiń Żywego Różańca i za wszystkie zmarłe członkinie które odeszły do Pana w ostatnim czasie

JARNATÓW 10.00 +Czesławy Dec w 1 rocz. śm. i +Marian i Zbigniew

MIECHÓW 11.15 za Kresowian

Poniedziałek (08.11.2021)

18.00  +Bolesław Kałuski od uczestników pogrzebu

Wtorek  (09.11.2021) Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – (święto)

9:00  w intencji wiadomej Bogu

Środa (10.11.2021) – Św. Leona Wielkiego

18.00  +mąż Stefan w I rocznicę śmierci + rodziców Anna i Piotr, + brat Stanisław

Czwartek (11.11.2021) Świętego Marcina z Tours (święto Niepodległości)

18.00 + Urszula Kowalik w 2 rocz. śm. - od córek

Piątek (12.11.2021) Św. Jozafata

18.00 + Weronika Sornat w 1 rocz. śm.

Sobota (13.11.2021)

18.00 + Stanisława i Włodzimierz Ignatiew w kolejne rocz. śm. oraz zmarłych z rodzin Naranowicz: Bronisława, Antoni, Zofia, Stanisław, Edward, Józef oraz za św. pamięci Irena i Dietera Lofellbin

(14.11.2021) XXXIII Niedziela Zwykła - Dzień Ubogich

LUBNIEWICE

8.30 +Stanisławy Miranowicz w 5 rocz. śm.

13.00 + zmarłych z rodziny Zgierskich

JARNATÓW 10.00 intencja Róży Różańcowej

MIECHÓW 11.15 + Helena i Stanisław Kozakiewiczowie


Pomoc & Wsparcie